เงื่อนไขการรับประกัน : Warranty

เงื่อนไขการรับประกัน : Warranty

1.การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า คู่มือ,อุปกรณ์ และกล่องบรรจุของสินค้า ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุด
2.ความเสียหายนั้นต้องอยู่ภายใตเงื่อนไขการรับประกันของร้านค้า และเป็นความเสียหายจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่มีการดัดแปลงใดๆ สินค้าต้องไม่เปียกน้ำ ตากฝน หรือมีสนิม และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั่นถึงจะเข้าเงื่อนไขประกัน
3.ในกรณีสินค้าที่นำมาเครมประกัน ซื้อไปเกิน 7 วัน จะถูกตรวจสอบและพิจารณาตามความเสียหาย ของสินค้า และเปลี่ยนอะไหล่เป็นส่วน
4.การ On-site Service จะครอบคลุมในพื้นที่ กรุงเทพ – นนทบุรี เท่านั่น (การประกัน On-site Warranty จะมีให้บริการเฉพาะ 1 เดือนแรกเท่านั่น นอกเหนือจากนี้ลูกค้าต้องส่งเคลมเครื่องเองเท่านั่น)